Gezinscoaching

Wat kunt je verwachten als je bij mij komt omdat het niet lekker loopt in jullie gezin?

Samen gaan we kijken wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt binnen jullie gezin. Als we daar goed zicht op hebben gaan we onderzoeken en formuleren wat jullie zouden willen veranderen. Op die manier hebben we een helder doel voor ogen. Vervolgens maken we een plan van aanpak waarin we stap voor stap uitwerken hoe jullie dat doel zo snel mogelijk kunnen bereiken.

We zullen ons met name bezig houden met het gedrag en gevoel van de gezinsleden. Soms is het nodig om te kijken naar de oorzaak van een bepaald patroon binnen jullie gezin of waaróm twee leden binnen een gezin op een bepaalde manier op elkaar reageren. Als je de oorzaak kent is het vaak makkelijker om te veranderen omdat je dan meer inzicht hebt. Maar in principe richten we onze blik op de toekomst. Eerst op de rust en dan op de verandering binnen het gezin.

Bij gezins coaching worden soms alle gezinsleden tegelijk uitgenodigd maar dat hoeft niet. Soms is het handig als het hele gezin er is. Iedereen kan dan betrokken worden bij de coaching en dit versnelt vaak het proces. Er kan dan namelijk tijdens de sessies aan de vaak verstoorde communicatie worden gewerkt zodat deze rustig en effectief wordt. In het verlengde hiervan ontstaan dan vaak nieuwe omgangsvormen. Echter afhankelijk van de omstandigheden kan het ook voorkomen dat een gezinslid alleen komt of bijvoorbeeld alleen de ouders of alleen de kinderen.

Bij gezinscoaching kan het voorkomen dat er een dieper liggende (mede)oorzaak boven komt van de verstoring van de rust in het gezin. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een gezinslid met een verslaving, angst stoornis of een depressie. Mochten die zich tijdens het coachingstraject aandienen dan kan er na overleg een parallel therapeutisch traject ingezet worden met het betreffende gezinslid of de betreffende gezinsleden. Dit kan bij mij maar ik kan daar uiteraard ook een verwijzing voor geven.