Evaluatie

Op een in de eerste sessie afgesproken punt wordt er geëvalueerd. Deze evaluatie vindt plaats als onderdeel van een sessie, in de vorm van een gesprek, waar we kijken hoe het gaat, of het therapietraject nog op koers zit en aansluit bij de hulpvraag en behoeften.
Waar nodig wordt het traject bijgesteld, en worden er nieuwe afspraken gemaakt.
Tot slot wordt er een nieuwe evaluatiedatum afgesproken.