Werkwijze Margreet

We gaan samen kijken wat er niet lekker loopt in je leven en wat je graag zou willen veranderen. Nadat we bepaald hebben wat daarvoor nodig is gaan we aan de slag. Het doel van de coaching of therapie is dat je zelfstandig, zo snel mogelijk maar met respect voor het werk dat er moet worden gedaan, de gewenste richting kan geven aan je leven.

Ik werk niet met standaard vragenlijsten of testen en stel geen diagnose. Individuen laten zich niet in hokjes plaatsen en iedereens persoonlijkheid en omstandigheden zijn uniek.

De aanpak zal gericht zijn op het oplossen van je problemen. Soms echter zullen we ook naar de oorzaak van je problemen kijken. Als je weet hoe een probleem ontstaan is kan het soms makkelijker zijn om te begrijpen wat er nodig is voor verandering. Dit hoeft echter niet altijd onderdeel te zijn van de coaching of therapie. In principe richten we onze blik op de verandering, op de toekomst.

Zoals hieronder beschreven zal de werkvorm gebaseerd zijn op de vijf ingangen: gevoel, gedrag, cognitive, spiritualiteit en lichaam. De sessies zullen voornamelijk bestaan uit gesprekken. Waar nodig kunnen interventies of oefeningen worden ingezet op allerlei gebied. Hierbij kun je denken aan research, video werk met non-verbale communicatie, meditatie, bewustwording, creativiteit, huiswerk en gedrag.