Werkbegeleiding

Wanneer je vastloopt in je werk is er meestal ook sprake van een persoonlijke component, teveel stress opbouw, moeite met autoriteitsfiguren, problemen met teveel moeten, het gevoel niet jezelf te kunnen zijn in je werksituatie, moeite met het juiste werk te kiezen.
Als je merkt dat dit speelt is werkbegeleiding een optie om meer inzicht te krijgen in waarom je vastloopt, wat je in jezelf aan kunt pakken om meer vat te krijgen op de situatie, of welke vaardigheden je nodig hebt om zelf de problemen op te kunnen lossen.

Werkbegeleiding vindt plaats in een aantal individuele sessies.

Wat kun je hierin verwachten?
De eerste sessie is een kennismakingssessie waarin de situatie wordt geëxploreerd, en er wordt gekeken naar de achtergronden van de problemen. Er wordt in kaart gebracht waar de knelpunten liggen die in het begeleidingstraject kunnen worden aangepakt.
Hieruit volgen concrete doelen en een plan van aanpak hoe die te bereiken.

Er worden een aantal sessies en een evaluatiepunt afgesproken.

Tijdens de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de doelen behaald zijn, wat er verder nodig is en eventueel wordt het traject bijgesteld.